Politica de confidentialitate date si Cookie

POLITICA DE PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI COOKIE

Va multumim ca vizitati website-ul nostru. Speram ca veti fi incantati sa aflati mai multe despre Globaltech, precum si despre serviciile si produsele noastre. GLOBALTECH SRL urmareste activ protejarea vietii private si confidentialitatii Datelor cu caracter personal pe care compania le prelucreaza in legatura cu serviciile pe care le ofera clientilor.
Dorim sa va informam ca Globaltech S.R.L, Str. Atelierelor, nr. 27, Etaj 4, cod postal 900703, Constanta, judetul Constanta, avand datele de identificare CUI RO14996474, J13/2362/2002, are calitatea de operator pentru Datele cu caracter personal pe care le proceseaza in legatura cu serviciile prestate clientului conform acordului relevant dintre parti.

Toate procesarile de Date cu caracter personal vor fi efectuate cu acordul clientului/vizitatorului, in concordanta cu Regulamentul 679 din 27 Aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Prin aceasta politica ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.globaltech.ro si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (retele de publicitate). Politica explica, de asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe Internet si politica de cookies.
Globaltech respecta dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza site-ul nostru si comunica cu noi pe cale electronica.

Terminologie

In prezenta politica de protectie a datelor cu caracter personal, urmatorii termeni vor fi definiti dupa cum urmeaza:

Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi : colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, restrictionarea, extragerea, consultarea, stergerea sau distrugerea etc.

Potrivit GDPR, Date cu caracter personal reprezinta orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”).

Prin Operator se intelege o persoana fizica sau juridica, autoritate publice, agentie sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana imputernicita de operator reprezinta persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului, cu conditia ca aceasta sa fie o entitate juridica distincta fata de operator si sa prelucreaza aceste date in numele Operatorului.

Persoana vizata este acea persoana fizica ale carei date sunt procesate.

Crearea de profiluri reprezinta orice forma de prelucrare automatizata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea acestor date pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind, dar nelimitandu-se la, situatie economica, preferinte, interese, fiabilitate comportament, geolocatie, etc.

Sistem de evidenta a datelor insemna orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate dupa criterii functionale sau geografice.

Destinatar reprezinta persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism caruia ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta.

Parte terta insemna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism, altul decat persoana vizata, operatorul, imputernicitul si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului, sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

Consimțământul al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Incălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

Sediu principal înseamnă: (a) în cazul unui operator cu sedii în cel puțin două state membre, locul în care se află administrația centrală a acestuia în Uniune, cu excepția cazului în care deciziile privind scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau într-un alt sediu al operatorului din Uniune, sediu care are competența de a dispune punerea în aplicare a acestor decizii, caz în care sediul care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul principal; (b) în cazul unei persoane împuternicite de operator cu sedii în cel puțin două state membre, locul în care se află administrația centrală a acesteia în Uniune, sau, în cazul în care persoana împuternicită de operator nu are o administrație centrală în Uniune, sediul din Uniune al persoanei împuternicite de operator în care au loc activitățile principale de prelucrare, în contextul activităților unui sediu al persoanei împuternicite de operator, în măsura în care aceasta este supusă unor obligații specifice în temeiul prezentului regulament;

Reprezentant” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în temeiul prezentului regulament;

Reguli corporatiste obligatorii înseamnă politicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe țări terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;

Autoritate de supraveghere înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51;

Autoritate de supraveghere vizată înseamnă o autoritate de supraveghere care este vizată de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece: (a) operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul statului membru al autorității de supraveghere respective; (b) persoanele vizate care își au reședința în statul membru în care se află autoritatea de supraveghere respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de prelucrare; sau (c) la autoritatea de supraveghere respectivă a fost depusă o plângere;

Prelucrare transfrontalieră înseamnă: (a) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dacă operatorul sau persoana împuternicită de operator are sedii în cel puțin două state membre; sau (b) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care afectează în mod semnificativ sau este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din cel puțin două state membre;

Obiecție relevantă și motivată înseamnă o obiecție la un proiect de decizie în scopul de a stabili dacă există o încălcare a prezentului regulament sau dacă măsurile preconizate în ceea ce privește operatorul sau persoana împuternicită de operator respectă prezentul regulament, care demonstrează în mod clar importanța riscurilor pe care le prezintă proiectul de decizie în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate și, după caz, libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii;

Serviciile societății informaționale înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului (19);

Organizație internațională înseamnă o organizație și organismele sale subordonate reglementate de dreptul internațional public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord încheiat între două sau mai multe țări sau în temeiul unui astfel de acord.

Principii generale

Va aducem in continuare la cunostinta ca GDPR impune o serie de principii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform art. 5 alin. (1), si anume :

Legalitate, corectitudine si transparenta; datele cu caracter personal vor fi prelucrate in conformitate cu legea, corect si transparent in raport cu persoana vizata;

Limitarea scopului; datele cu caracter personal vor fi colectate doar pentru scopuri determinate, explicite si legitime;

Minimizarea datelor; datele cu caracter personal vor fi adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

Exactitate;datele cu caracter personal vor fi exacte si, atunci cand este necesar, actualizate;

Limita de stocare; datele cu caracter personal vor fi pastrate intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate atata timp cat este necesar pentru indeplinirea scopului pentru care datele au fost prelucrate;

Integritate si confidentialitate;datele cu caracter personal vor fi prelucrate intr-o modalitate care sa le asigure protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale precum si impotriva pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorarii prin folosirea unor masuri tehnice, organizatorice si de securitate corespunzatoare;

Raspundere; Globaltech SRL, in calitate de operator, este responsabil pentru respectarea Legislatiei privind protectia datelor si va trebui sa demonstreze conformitatea cu aceasta;

Informatii colectate de  www.globaltech.ro
Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv www.globaltech.ro. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.

Ce sunt cookie-urile?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.

Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta.

Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
In urmatorul tabel gasiti clasificarea si descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.globaltech.ro:

Utilizam aceste informatii descrise mai sus si pentru a personaliza mai bine tipul de publicitate pe care un utilizator l-ar putea vedea pe alte domenii web. De asemenea, colectam date anonime din cookies, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, lucru care ii permite retelei de publicitate Google sa selectioneze cat mai relevant audienta online.

E-mail marketing
In urma rezervarilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin modulul de rezervari, dar si prin intermediul tuturor formularelor de pe site,  www.globaltech.ro recolecteaza adresele de email, insa le pastreaza confidentialitatea, cu scopul de a va trimite newslettere despre noutati si oferte, oferind in acelasi timp optiunea de dezabonare prin intermediul fiecarui newsletter. Va asiguram ca adresele de email folosite de dumneavoastra pe site nu vor fi instrainate catre terte parti.
Daca Globaltech a obţinut in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Regulamentul 679 din 27 Aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, Globaltech poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare, cu condiţia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial. Fiecare e-mail trimis de Globaltech va da de fiecare data posibilitatea de a refuza in orice moment continuarea primirii unor e-mail-uri cu subiect de marketing.
Pentru orice solicitare sau intrebare privind datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati prin e-mail la  office@globaltech.ro, dpo@globaltech.ro sau prin telefon la 0341 450 327.